• SMA NEGERI 1 TUNJUNGAN
  • INTAN BERLIAN
Direktori Guru dan Tenaga Kependidikan
Nama Lengkap
Ahmad Ni'am, S.PdI
NIK
331612***********
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru PAI
Nama Lengkap
Anik Aprilyani, S.Pd.
NIK
331608**********
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Geografi
Nama Lengkap
Dra. Nurlaela Atmaningtri
NIK
331610********x*
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Ekonomi
Nama Lengkap
Dra. Purwanti
NIK
331609*****x****
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Bahasa Inggris
Nama Lengkap
Dra. Retno Umi Haryati
NIK
331609x*********
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Biologi
Nama Lengkap
Dra. Rumiyati
NIK
331603**********
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Matematika
Nama Lengkap
Dra. Sri Astutik
NIK
331611*x********
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Bahasa Indonesia
Nama Lengkap
Dra. Theresia Mulyorini
NIK
331609****x*****
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Bahasa Inggris
Nama Lengkap
Drs, Eko Purwanto
NIK
331609************
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Fisika
Nama Lengkap
Drs. Joko Purnomo
NIK
331609xxxxxxxxxxx
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru PKWU
Nama Lengkap
Drs. Lilik Wuryanto
NIK
331609xxxxxxxx
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Penjasorkes
Nama Lengkap
Drs. Masngud, M.Pd.I, M.S.I.
NIK
33161***********
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru PAI
Nama Lengkap
Drs. Rindarto
NIK
331610**********
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Matematika
Nama Lengkap
Drs. Suyadi
NIK
331613**********
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Geografi
Nama Lengkap
Drs. Toni Prayitno
NIK
331608******x***
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru PKn
Nama Lengkap
Drs. Wijayani
NIK
331608*x****x***
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Bahasa Inggris
Nama Lengkap
Endang Setyowati, S.Pd.
NIK
331611**********
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru BK
Nama Lengkap
Firman Fridayanto, S.Pd.
NIK
330910**********
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Bahasa Inggris
Nama Lengkap
Galuh Sekar Wijayanti, S.Pd
NIK
331609*************
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru BK
Nama Lengkap
Hari Setyowati, S.Pd.
NIK
331609xxxxxxxxxx
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Ekonomi